KONTUR

Емас

Дизайн на лого и визуална идентичност на издателство ЕМАС.

Изграждането на логото е вдъхновено от инициала – начална буква на книга, страница или пасаж, украсена с различни елементи. Думата произлиза от латинското initialis, което означава „стоящ в началото“.

Друг елемент, инспирирал създаването на логото, е наборният текст. Препратка към историята на книгоизработването, внасяща елемент на приемственост между минало и настояще.

Богатият списък от жанрове в каталога на издателство ЕМАС е в основата на разнообразие от шрифтови варианти за изписването на буквата „Е“ в логото. Това също така е и закачка с историята на издателството – свободата на дизайнерите да изписват името на издателството с различни шрифтове в зависимост от визията на книгата. Тук отново те имат такава опция, но само за първата буква и с условието, че се допира в две страни от квадрата.

 

 


stoyan