KONTUR

Играчи: книгата

Корица: Стоян Атанасов
Вътрешно оформление: Стоян Атанасов
Илюстрации: Таня Минчева
Художник комикси: Милена Симеонова
Издава Егмонт, 2018. Подробности за изданието на сайта на издателя тук.


stoyan