Моя небесна избранице

АВТОР
Марийке Лукас Райнефелд
Дизайнер
Таня Минчева
Тип работа
Дизайн на корица
ИЗДАТЕЛ
ICU

Анотация:

Разбиваща история за загуба, забранена любов, самота и търсене на идентичност от автора на „Неудобството на вечерта“.