ТИП РАБОТА
Изработка на корпоративна идентичност
ИДЕНТИЧНОСТ
Таня Минчева
БРАНДБУК
Моника Писарова
ВИДЕО
Силвия Иванова

Издателска къща ЕМАС

Изграждането на логото е вдъхновено от инициала – начална буква на книга, страница или пасаж, украсена с различни елементи. Думата произлиза от латинското initialis, което означава „стоящ в началото“.

Друг елемент, инспирирал създаването на логото, е наборният текст. Препратка към историята на книгоизработването, внасяща елемент на приемственост между минало и настояще.

ТИПОГРАФИЯ

Богатият списък от жанрове в каталога на издателство ЕМАС е в основата на разнообразие от шрифтови варианти за изписването на буквата „Е“ в логото. Това също така е и закачка с историята на издателството –  свободата на дизайнерите да изписват името на издателството с различни шрифтове в зависимост от визията на книгата. Тук отново те имат такава опция, но само за първата буква и с условието, че се допира в две страни от квадрата.

ЦВЕТОВИ ПАРАМЕТРИ

Червеният цвят поражда широк кръг от асоциации – усещане за празничност, енергичност, романтичност, топлота. Поради силата на своите особености, този цвят „изпъква“. Червените обекти правят впечатление. Визуално изглеждат по-близки.

КОРИЦИ

Логото с избран инициал (стандартен или друго „Е“) стои в пълния си вид (широчина 20 мм) на първа и четвърта корица. На гръбчето на книгата се позиционира само инициалът във вида му, показан на страница 3 от визуалната идентичност (широчина 8 мм). Разстоянето, на което стоят логата, е 7 мм от долния ръб на книгата.

БРАНДИНГ

Визитките следват логиката на логото и са в квадратна форма лице и гръб – 55х55 мм. Всеки служител може да избере различен шрифт за гръб на визитката.