КОРИЦА И ДИЗАЙН
Таня Минчева
ПРЕДПЕЧАТ
Теодор Мирчев
ИЗДАТЕЛ
Klett

На Ти с ИТ. Помагало за активно учене по компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас

Автори: Ангел Ангелов-Ачо, Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Таня Сребрева

Анотация:

Образователно издание от ново поколение
Оригинален и ефективен модел за пълноценно и мотивиращо усвояване на учебния материал

Помагалото осигурява възможност за:

 • изграждане на умения за решаване на практически задачи в реални житейски ситуации
 • повишаване на мотивацията и активността чрез интерактивен и занимателен подход
 • развиване на логическо и творческо мислене, съобразителност и концентрация
 • разнообразяване на заниманията в час и самостоятелната подготовка
 • самооценка в края на всеки раздел с тест и практически задачи по-добро усвояване на материала
 • отлична подготовка за участия в състезания и олимпиади

В печатното издание и в електронната среда iZZI са включени общо над 290 разнообразни задачи и 16 теста (160 тестови задачи с избор на отговор и 48 практически задачи) за пълноценна текуща подготовка по КМИТ.

Помагалото е съвместимо с всички одобрени от МОН учебници и отговаря напълно на учебната програма по предмета.

Изданието на сайта на издателя

На ТИ с ИТ. Помагало за активно учене по компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас

Автори: Ангел Ангелов-Ачо, Елена Ковачева, Валентина Иванова, Красимир Харизанов, Таня Сребрева

Анотация:

Помагалото На ТИ с ИТ! осигурява възможност за:

 • изграждане на умения за решаване на практически задачи в реални житейски ситуации
 • повишаване на мотивацията и активността чрез интерактивен и занимателен подход
 • развиване на логическо и творческо мислене, съобразителност и концентрация
 • разнообразяване на заниманията в час и самостоятелната подготовка
 • самооценка в края на всеки раздел с тест и практически задачи
 • по-добро усвояване на материала
 • отлична подготовка за участия в състезания и олимпиади

В печатното издание и в електронната среда iZZI са включени общо над 270 разнообразни задачи и 14 теста (140 тестови задачи с избор на отговор и 42 практически задачи) за пълноценна текуща подготовка по КМИТ.

Помагалото е съвместимо с всички одобрени от МОН учебници и отговаря напълно на учебната програма по предмета.

Изданието на сайта на издателя

На ТИ с ИТ! Помагало по компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас

Автори: Ангел Ангелов-Ачо, Елена Ковачева, Валентина Иванова, Красимир Харизанов, Таня Сребрева

Анотация:

 • образователно издание от ново поколение
 • оригинален и ефективен модел за пълноценно и мотивиращо усвояване на учебния материал

Помагалото осигурява възможност за:

 • изграждане на умения за решаване на практически задачи в реални житейски ситуации
 • повишаване на мотивацията и активността чрез интерактивен и занимателен подход
 • развиване на логическо и творческо мислене, съобразителност и концентрация
 • разнообразяване на заниманията в час и самостоятелната подготовка
 • самооценка в края на всеки раздел с тест и практически задачи
 • по-добро усвояване на материала
 • отлична подготовка за участия в състезания и олимпиади

В печатното издание и в електронната среда iZZI са включени общо над 290 разнообразни задачи и 16 теста (160 тестови задачи с избор на отговор и 48 практически задачи) за пълноценна текуща подготовка по КМИТ.

Помагалото е съвместимо с всички одобрени от МОН учебници и отговаря напълно на учебната програма по предмета.

Изданието на сайта на издателя