На ТИ с ИТ! Помагало по компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас

АВТОР
Ангел Ангелов-Ачо, Елена Ковачева, Валентина Иванова, Красимир Харизанов, Таня Сребрева
КОРИЦА И ДИЗАЙН
Таня Минчева
ИЗДАТЕЛ
Klett

Анотация:

  • образователно издание от ново поколение
  • оригинален и ефективен модел за пълноценно и мотивиращо усвояване на учебния материал

Помагалото осигурява възможност за:

  • изграждане на умения за решаване на практически задачи в реални житейски ситуации
  • повишаване на мотивацията и активността чрез интерактивен и занимателен подход
  • развиване на логическо и творческо мислене, съобразителност и концентрация
  • разнообразяване на заниманията в час и самостоятелната подготовка
  • самооценка в края на всеки раздел с тест и практически задачи
  • по-добро усвояване на материала
  • отлична подготовка за участия в състезания и олимпиади

В печатното издание и в електронната среда iZZI са включени общо над 290 разнообразни задачи и 16 теста (160 тестови задачи с избор на отговор и 48 практически задачи) за пълноценна текуща подготовка по КМИТ.

Помагалото е съвместимо с всички одобрени от МОН учебници и отговаря напълно на учебната програма по предмета.