ТИП РАБОТА
Дизайн на корици
ИЗДАТЕЛ
Klett

Тетрадка ПЛЮС за активно учене по история и цивилизации за 5. клас, Булвест 2000

Тетрадка + за активно учене е резултат от стремежa на издателство Клет България да създаде учебен ресурс, който да обогати и разнообрази обучението по история и цивилизации в 5. клас. Изданието провокира любознателността на петокласниците, ученето става лесно и забавно, превръща се в занимателно приключение.

В Тетрадка + ще откриете:

 • компетентностен подход в обучението с акцент върху уменията и нагласите за прилагане на знанията – учене чрез правене и преживяване;
 • задачи, стимулиращи въображението и креативността, задачи за проверка, контрол и самоконтрол, творчески задачи и проектни дейности, упражнения за досетливост и логическо мислене;
 • упражнения за изграждане на умения за извличане, използване и анализ на информация от различни източници;
 • допълнителни полезни и любопитни сведения за древната история;
 • възможност за пълноценна работа при обучението в дигитална среда и за по-активно включване на родителите в учебния процес;
 • инструменти за насърчаване на самостоятелното учене;
 • атрактивна визия с богат илюстративен материал, карти, таблици, мисловни карти.

 

Помагалото осигурява:

 • пълен достъп до електронния учебник по история и цивилизации за 5. клас с марка Булвест 2000;
 • допълнително разработено богато съдържание в електронната среда iZZI;
 • електронни тестове за всеки раздел и за годишен преговор.

ДИЗАЙНЕР: Таня Минчева

Изданието на сайта на издателя

Тетрадка ПЛЮС за активно учене по математика за 5. клас – 1 част, Булвест 2000

Тетрадка ПЛЮС за активно учене по математика за 5. клас представя силно изразен компетентностно ориентиран подход към разработване на учебното съдържание. Подходяща е за пълноценна текуща и допълнителна подготовка и гарантира отлично усвояване на знания и умения чрез:

 

 • решаване на практически задачи в реални житейски ситуации и използване и тълкуване на математическо знание;
 • развиване на математическо мислене и използване на математически понятия, факти, средства и методи за описване;
 • кратко и прегледно систематизиране на най-важното от материала;
 • разнообразие от задачи, степенувани по трудност;
 • инструменти за насърчаване на самостоятелното учене и самооценката;
 • разширяване на сетивната основа на обучението (работа с изображения, диаграми, чертежи и др.), сглобяване на геометрични модели;
 • повече и по-интересни задачи за часовете за упражнения, преговор, обобщение, практически дейности;
 • работа в клас или самоподготовка.

Допълнително разработено богато съдържание в електронната среда iZZI:

 • пълен достъп до електронния учебник по математика за 5. клас на марка „Булвест 2000“;
 • разнообразие от интерактивни задачи;
 • тестове в края на всеки раздел за подготовка за НВО по математика и за олимпиади;
 • отговори на задачите от печатното издание.

ДИЗАЙНЕР: Таня Минчева

Изданието на сайта на издателя

Тетрадка ПЛЮС за активно учене по математика за 5. клас – 2 част, Булвест 2000

Тетрадка ПЛЮС за активно учене по математика за 5. клас представя силно изразен компетентностно ориентиран подход към разработване на учебното съдържание. Подходяща е за пълноценна текуща и допълнителна подготовка и гарантира отлично усвояване на знания и умения чрез:

 • решаване на практически задачи в реални житейски ситуации и използване и тълкуване на математическо знание;
 • развиване на математическо мислене и използване на математически понятия, факти, средства и методи за описване;
 • кратко и прегледно систематизиране на най-важното от материала;
 • разнообразие от задачи, степенувани по трудност;
 • инструменти за насърчаване на самостоятелното учене и самооценката;
 • разширяване на сетивната основа на обучението (работа с изображения, диаграми, чертежи и др.), сглобяване на геометрични модели;
 • повече и по-интересни задачи за часовете за упражнения, преговор, обобщение, практически дейности;
 • работа в клас или самоподготовка.

 

Допълнително разработено богато съдържание в електронната среда iZZI:

 • пълен достъп до електронния учебник по математика за 5. клас на марка „Булвест 2000“;
 • разнообразие от интерактивни задачи;
 • тестове в края на всеки раздел за подготовка за НВО по математика и за олимпиади;
 • отговори на задачите от печатното издание.

ДИЗАЙНЕР: Таня Минчева

Изданието на сайта на издателя

Тетрадка ПЛЮС за активно учене по история и цивилизации за 5. клас, Анубис

Тетрадка ПЛЮС за активно учене по история и цивилизации за 5. клас е образователен продукт, който осигурява качествено, пълноценно и мотивиращо усвояване на учебното съдържание. Поставя се акцент върху компетентностния подход в обучението, върху уменията и нагласите за прилагане на знанията.

 

В Тетрадка ПЛЮС за активно учене по история и цивилизации за 5. клас ще откриете:

 • упражнения за изграждане на умения за извличане, използване и анализ на информация от различни източници;
 • задачи, стимулиращи въображението и креативността, задачи за проверка, контрол и самоконтрол, творчески задачи и проектни дейности, упражнения за досетливост и логическо мислене;
 • допълнителни полезни и любопитни сведения за личности и събития от древната история;
 • възможност за пълноценна работа при обучение в дигитална среда;
 • интегриран подход при поднасяне на информацията – с богати междупредметни връзки, с оглед формирането на ключови компетентности;
 • инструменти за насърчаване на самостоятелното учене;
 • атрактивна визия с богат илюстративен материал, карти, таблици, мисловни карти;
 •  улеснение за учителя при организиране и разпределяне на учебното време.

 

Изданието може да се използва с всички одобрени от МОН учебници и отговаря напълно на учебната програма по предмета. Подходящо е и за допълнителна подготовка по история и цивилизации в избираеми и факултативни учебни часове.
Предимство на Тетрадка ПЛЮС за активно учене по история и цивилизации за 5. клас е и осигуреният достъп до:

 • електронния учебник по история и цивилизации за 5. клас с марката „Анубис“;
 • допълнително разработено богато съдържание в електронната среда iZZI;
 • електронни тестове за всеки раздел и за годишен преговор.

ДИЗАЙНЕР: Стоян Атанасов

Изданието на сайта на издателя

Тетрадка ПЛЮС за активно учене по география и икономика за 5. клас, Анубис

Тетрадка + за активно учене по география и икономика за 5. клас е калейдоскоп от разнообразни задачи за природата и обществото в света и в отделни негови части. Тя ще събуди любознателността на учениците, ще им даде възможност да прилагат наученото в часовете по география и икономика, ще улесни подготовката им и възприемането на научните понятия и термини.
В Тетрадка + за активно учене по география и икономика за 5. клас ще откриете:

 • акцент върху компетентностния подход в обучението, върху уменията и нагласите за прилагане на знанията;
 • упражнения за изграждане на умения за извличане, използване и анализ на информация от различни източници;
 • задачи, стимулиращи въображението и креативността, задачи за проверка, контрол и самоконтрол, творчески задачи и проектни дейности, упражнения за досетливост и логическо мислене;
 • допълнителни полезни и любопитни сведения за личности, събития, географски обекти и явления;
 • възможност за пълноценна работа при обучение в дигитална среда;
 • интегриран подход при поднасяне на информацията – с богати междупредметни връзки, с оглед формирането на ключови компетентности;
 • инструменти за насърчаване на самостоятелното учене;
 • атрактивна визия с богат илюстративен материал, карти, таблици, диаграми, инфографики, мисловни карти и др.;
 • улеснение за учителя при организиране и разпределяне на учебното време.

 

Изданието може да се използва с всички одобрени от МОН учебници и отговаря напълно на актуализираната учебна програма по предмета. Подходящо е и за допълнителна подготовка по география и икономика в избираеми и факултативни учебни часове.
Предимство на Тетрадка + за активно учене по география и икономика за 5. клас е и осигуреният достъп до:

 • електронния вариант на учебника по география и икономика за 5. клас с марката „Анубис“;
 • допълнително разработено богато съдържание в електронната среда iZZI;
 • електронни тестове и задачи.

ДИЗАЙНЕР: Стоян Атанасов

Изданието на сайта на издателя

Тетрадка ПЛЮС за активно учене по математика за 5. клас – 1 част

Тетрадка ПЛЮС за активно учене по математика за 5. клас е образователен ресурс от ново поколение и предлага оригинален и работещ подход за качествено, пълноценно и мотивиращо усвояване на учебния материал.
Помагалото е съвместимо с всички одобрени от МОН учебници и отговаря напълно на актуализираната учебна програма по предмета, като осигурява възможност за:

 • изграждане на умения за решаване на практически задачи в реални житейски ситуации и осъзнаване на необходимостта от математически знания
 • развиване на логическо и творческо мислене, съобразителност и концентрация, умения за анализ и моделиране на информация
 • по-добро усвояване на материала чрез систематизиране на най-важното, множество примери, решения и обяснения, конкретни стъпки и схеми за решаване на задачите
 • разширяване на сетивната основа на обучението посредством богато онагледяване – работа с изображения, чертежи, диаграми, сглобяване на геометрични модели
 • по-добро разбиране на съдържанието с помощта на използване на достъпен език, съобразен с възрастта на учениците, и на близки до тях сюжетни истории и ситуации в задачите
 • повишаване на мотивацията и активността чрез интерактивен и занимателен подход, инструменти за самостоятелна работа и самооценка, междупредметни връзки
 • реализация на повече часове за упражнения, преговор, обобщение, практически дейности работа в клас или самоподготовка.

 

Допълнително разработено богато съдържание в електронната среда iZZI:

 • разнообразие от интерактивни задачи
 • тестове за подготовка за НВО по математика в края на всеки раздел
 • отговори на задачите от печатното издание.

ДИЗАЙНЕР: Стоян Атанасов, Таня Минчева

Изданието на сайта на издателя

Тетрадка ПЛЮС за активно учене по математика за 5. клас – 2 част

Помагалото е съвместимо с всички одобрени от МОН учебници и отговаря напълно на актуализираната учебна програма по предмета, като осигурява възможност за:

 • изграждане на умения за решаване на практически задачи в реални житейски ситуации и осъзнаване на необходимостта от математически знания
 • развиване на логическо и творческо мислене, съобразителност и концентрация, умения за анализ и моделиране на информация
 • по-добро усвояване на материала чрез систематизиране на най-важното, множество примери, решения и обяснения, конкретни стъпки и схеми за решаване на задачите
 • разширяване на сетивната основа на обучението посредством богато онагледяване – работа с изображения, чертежи, диаграми, сглобяване на геометрични модели
 • по-добро разбиране на съдържанието с помощта на използване на достъпен език, съобразен с възрастта на учениците, и на близки до тях сюжетни истории и ситуации в задачите
 • повишаване на мотивацията и активността чрез интерактивен и занимателен подход, инструменти за самостоятелна работа и самооценка, междупредметни връзки
 • реализация на повече часове за упражнения, преговор, обобщение, практически дейности
 • работа в клас или самоподготовка.

 

Допълнително разработено богато съдържание в електронната среда iZZI:

 • разнообразие от интерактивни задачи
 • тестове за подготовка за НВО по математика в края на всеки раздел
 • отговори на задачите от печатното издание

ДИЗАЙНЕР: Стоян Атанасов, Таня Минчева

Изданието на сайта на издателя