Как да подам материали за предпечат?

Въобще не е трудно! Ето основните правила, които е добре да следвате.

Техническа спецификация

Първото и най-важно нещо е техническата спецификация. Тя трябва да придружава вашата поръчка и да включва:

  • обрязан формат на печатното изделие;
  • цветност на печатното изделие;
  • допълнителни полиграфически операции (частичен лак, преге, топъл печат, щанцоване и т.н.);
  • срок за приключване на предпечатната работа.

Ако за пръв път ви се налага да работите с дизайнер и тези понятия не ви говорят много, на разположение сме да обсъдим проекта и заедно с избраната от вас печатница да ви помогнем и улесним максимално. Разполагаме с голямо количество мостри, които да ви покажем, за да се ориентирате кое какво е и да изберете най-подходящото за вашия печатен материал.

Латиницата е наш приятел

Всички имена на файлове и директории, които изпращате, трябва да бъдат на латиница. Трудно ни е да опишем колко време сме прекарали в опити да декодираме текстове, които са пристигнали на маймуни и нямаме идея за коя част на предпечатния файл се отнасят. Все още не знаем какво е äÆ·‚„‡.

Текст

Текстовете, които подавате за предпечат, е добре да бъдат предварително изчетени от коректор/редактор, за да се знае, че са във вид, който е възможно най-близък до финалния и да има минимум поправки след предпечата.

Всички текстове трябва да пристигнат в текстов файл (Word) и да бъдат с минимален брой форматирания. Най-добрият сценарий за нас е да получим възможно най-чист текст, в който са форматирани единствено текстовете в курсив. Избягвайте използването на всякакви параграфни и character стилове – ще се погрижим за това по време на предпечатната подготовка.

Ако имате конкретни предпочитания кой текст на коя страница от изданието да бъде, отбележете това в текстовия файл, най-добре в [квадратни скоби]. Ако няма предварително разпределение, посочено във файла, ние ще разпределим текстовете по наше усмотрение.

Ако е възможно, избягвайте използването на автоматични бележки под линия. Препоръчваме два подхода относно бележките.

Първият вариант е да сложите индикатор за бележката ето така*, след което да изнесете текста на бележката след параграфа, в който се намира, в квадратни скоби:
[*Текст за бележката под линия.]

Ако в съответния параграф има повече от една бележка под линия*, като примера, който показваме тук**, оформете текста, както сме го направили ние в този параграф.
[*Текст за първата бележка.
**Текст за втората бележка.]

Вторият вариант е да отбележите всички бележки под линия с цифрови индикатори в квадратни скоби[1] ето така [2], след което в края на документа да изнесете всички текстове за бележките, ето така:

БЕЛЕЖКИ:
1. Текст за първата бележка.
2. Текст за втората бележка.

Квадратните скоби правят търсенето и намирането на бележките и правилното им поставяне във финално оформения текст изключително лесно, което намалява вероятността да бъдат допуснати пропуски и грешки.

Изображения

Всички снимки, илюстрации, лога и други изображения, които желаете да бъдат използвани във вашето печатно изделие трябва да бъдат подадени като отделни файлове, по възможност в общ архив.

Изображенията трябва да бъдат с възможно най-добро качество и висока резолюция, за да бъде подсигурен оптималният им вид след отпечатването. Ние ще се погрижим за обработката на изображенията, за да подсигурим тяхната пригодност за печат от чисто техническа гледна точка. Ако желаете да ги обработим по специфичен начин и/или да ги ретушираме, това трябва изрично да бъде заявено при подаване на поръчката.

Не вграждайте изображенията в Word файловете. Ако има конкретно място, на което искате да се намира дадено изображение, просто сложете индикатор с името на файла в квадратни скоби…
[Image_03]
…и ние ще поставим съответното изображение точно там, където му е мястото.

Таблици

Всички таблици, които желаете да бъдат част от вашето печатно изделие, трябва да бъдат подадени като отделен файл. Не вграждайте таблиците във файла с основния текст, който подавате, защото е възможно това значително да затрудни работата и да доведе до удължаване на срока за изпълнение. Достатъчно е в текста да поставите индикатор в квадратни скоби къде желаете конкретната таблица…

[Таблица 1]

…и ние ще се погрижим по време на предпечата именно там да бъде поставена таблицата, която сте ни подали като отделен файл Table1.doc.

За всичко останало ние имаме грижата.

Статията е част от нашата секция „Често задавани въпроси“. За всичко, което не е описано в нея и се нуждаете от отговор, сме винаги на разположение през формата ни за контакт.