Сънуван шепот

ТИП РАБОТА
Предпечат
ИЗДАТЕЛ
Жануа '98

Не вярвай, когато казват, че денят
по утрото са̀мо се познава,
дори във мрак лъчите да ехтят,
понякога света ги призовава,
и на сезоните сълзите от любов
от радост и много малко мъка,
на чувствата нестихващия зов,
на обичта – свещената заръка…